Kestävä kehitys ja ekologisuus ovat monien uusien keksintöjen ja yritysten lähtökohtia, mitä ajatellen luovia ja luontoa säästäviä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin on alettu keksimään. Nyt Blue Freedom -niminen yritys on keksinyt käyttää virtaavaa vettä arkisen laitteen virtalähteenä.