Nhu cầu sử dụng nguồn điện cho các thiết bị điện tử xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Đó là động lực thúc đẩy sự ra đời của chiếc máy thủy điện thu nhỏ mang tên Blue Freedom. Đúng như tên gọi “Tự do Xanh”, thiết bị sẽ xây dựng hệ thống cung cấp điện phân cấp, độc lập, khuyến khích mọi người sản xuất năng lượng một cách tiết kiệm và vô cùng thân thiện với môi trường.